Meno domény:
slovak | english
Powered by

Platon Webhosting

SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu

Forma podnikania Ina právna forma
IČO 30804451
Adresa FMFI UK , Mlynská dolina
842 48 Bratislava 4
Slovenská republika
E-mail Informácia odstránená na základe GDPR.
Štatutárny zástupca Ľubomír Mach
Kontaktné osoby Ľubomír Mach
  • v súlade s normou GDPR boli dňa 25.5.2018 všetky osobné údaje fyzických osôb odstránené
  • pokiaľ si neželáte niektoré zostávajúce alebo aj všetky údaje zobrazovať, prosím kontaktujte nás a Vašej žiadosti radi vyhovieme
  • ak naopak chcete tieto údaje zobrazovať, prípadne doplniť či pozmeniť, taktiež nás kontaktujte
  • uvedené informácie sú aktualizované na pravidelnej báze zo stránky SK-NIC, ale ich presnosť či aktuálnosť nie je garantovaná

kriminalistika.sk dobrakniznica.sk dobryucitel.sk
dobryziak.sk vti.sk dobra-skola.sk
vedomostneostrovy.sk vedaprezivot.sk vedomostne-ostrovy.sk
najlepsiafakulta.sk avv.sk mikroskopia.sk

  • Zoznam registrátorských domén
Subjekt nie je registrátorom žiadnej domény.
Delegovaní
registrátori
KVAN-0001
PLAT-0008